دافغانستان اسلامي امارت

حقیقت

حقیقت

شماره چهل و ششم(۴۶)مجله وزین حقیقت چاپ و منتشر شد

Habibullah Helal
 چهل و ششمین شماره مجله حقیقت، (شمارهٔ مسلسل ۴۶) مجله رسمی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی ، که بیشتر آن به زبان دری است زیور چاپ یافته و منتشر شد.  شماره جدید مجله حقیقت که در دیزاین عالی طراحی شده علاوه بر سرمقاله، تعدادی مقاله علمی، سیاسی، اطلاعاتی و ادبی را نیز شامل است.  عناوین برخی از مقاله های منتشر شده در این شماره: * ماه مبارک رمضان؛ ماه اصلاح و تزکیه * از فراز سنگرها؛......
حقیقت

شماره چهل وپنجم(۴۵)مجله وزین حقیقت چاپ و منتشر شد

Habibullah Helal
 چهل و پنجمین شماره مجله حقیقت، (شمارهٔ مسلسل ۴۵) مجله رسمی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی ، که بیشتر آن به زبان دری است زیور چاپ یافته و منتشر شد.  شماره جدید مجله حقیقت که در دیزاین عالی طراحی شده علاوه بر سرمقاله، تعدادی مقاله علمی، سیاسی، اطلاعاتی و ادبی را نیز شامل است.  عناوین برخی از مقاله های منتشر شده در این شماره: نماز استسقاء درخواست بسیار به‌موقع طالبان از ملت مسلمان! د سولې دښمن......
حقیقت

شماره چهل و چهارم(۴۴)مجله وزین حقیقت از چاپ برآمد

Habibullah Helal
چهل و چهارمین شماره مجله حقیقت، (شمارهٔ مسلسل) مجله رسمی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی، که بیشتر آن به زبان دری است زیور چاپ یافته و منتشر شد.شماره جدید مجله حقیقت که در دیزاین عالی طراحی شده علاوه بر سرمقاله، تعدادی مقاله علمی، سیاسی، اطلاعاتی و ادبی را نیز شامل است. عناوین برخی از مقاله های منتشر شده در این شماره: چرا طالب شدم؟ موتر سایکلان زنده باد اهداف ارگ از تبدیل مساجد به مکاتب د......
حقیقت

هفتمین سالنامه شماره(۴۳)مجله حقیقت چاپ و منتشر شد

Habibullah Helal
هفتمین سالنامه مجله حقیقت (شمارهٔ مسلسل ۴۳) مجله رسمی کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی، که بیشتر آن به زبان دری است زیور چاپ یافته و منتشر شد.شماره جدید مجله حقیقت که سالنامه مجله نیز هست و حجم بیشتری نسبت به شماره های قبلی دارد، علاوه بر سرمقاله، تعدادی مقاله علمی، سیاسی، اطلاعاتی و ادبی را نیز شامل است. عناوین برخی از مقاله های منتشر شده در این شماره: از نظام اسلامی نباید هراس داشت! جایگاه اقتصاد......
حقیقت

شماره چهل و دوم (۴۲)مجله حقیقت چاپ شد

Habibullah Helal
امور چاپ کمیسیون فرهنگی، مجله حقیقت (شماره مسلسل ۴۲) این مجله (از ماه‌های‌ ذی‌القعده و ذی‌الحجه ۱۴۴۱ هق) را در دیزاین و صحافت عالی زیور چاپ داده و در دسترس علاقه‌مندان‌ قرار دادند.این شماره از مجله که از سرمقاله تا شعر و ادب دارای مطالب بسیار ارزشمند و قیمتی است در ابتکار عمل زیبا و شایسته با همکاری نویسندگان خود مزین و آراسته گردیده اکنون زیور چاپ یافته و در دسترس عموم قرار گرفته است. ......